תודה שקנית כרטיסי השפעה ושכנוע!

הנה הקבצים:

לחצו על התמונות כדי להורדה והדפסה עצמית של הקלפים

איסטרטגיות השפעה
טקטיקות שכנוע
ניתוח מצב
2.jpg
5.jpg
4.jpg
X 10
X 56
X 12

С любыми вопросами, прошу сюда:

+972-50-597-6343  taniabrosh@gmail.com

© 2020 by Tanya Brosh